Skip to content

Webinar

Hoe omarm je een mindset van voortdurende transformatie

Leda Glyptis, een zeer ervaren en invloedrijke leider in de fintech-sector, heeft met succes de complexe terreinen van gevestigde banken en technologiebedrijven verkend. Hierbij heeft ze transformatie bevorderd te midden van vaak weerbarstige en vasthoudende culturen. In deze video pleit ze voor het omarmen van een transformatiemindset: een blijvende benadering die verder reikt dan technologie. Geen verandering met een specifiek einddoel voor ogen, maar eerder een verandering die streeft naar optimalisatie voor voortdurende verandering.

Watch Now
Backplate - webinar